EMECO BALSKÄRARE - ett lyft för rundbalshanteringen

 
EMECO vedklipp är en mycket effektiv lösning på vedhanteringen
- maskinen kapar och klyver i samma moment.
Hantering av maskinen har medvetet gjorts så enkel som möjligt.
 
Klicka på ritningarna nedan för större versioner
 
Balskärare 12-12

Balskärare 12-12 h
 
EMECO Balskärare 12-12 / 12-12 h

Automatiserad utfodring

Balskäraren är mycket driftsäker och behöver inte övervakas.
Du kan syssla med andra göromål under tiden ensilaget automatiskt delas upp till en lätthanterlig fodermassa.
 
Driftsäker och energisnål konstruktion
EMECO balskärare skär snabbt och effektivt rundbalar under alla förhållanden.
Oavsett baltyp och hårdhet ger EMECO balskärare ett mycket gott resultat och störningsfri produktion.
För att kunna framställa foder av lämplig konsistens är snittlängd ställbar mellan 10-80 mm.
Maskinen har elhydraulisk drift vilket ger få rörliga delar, ett minimalt underhåll och lågt effektbehov.
Utloppet är placerat 1000 mm (modell 12-12) respektive 2000 mm (12-12 h) över golvplan vilket möjliggör lastning direkt i ensilagekärra alternativt fodervagn.

Förbättrar arbetsmiljön
Förslitningsskador och sträckningar är mycket vanliga bland jordbrukare. Genom att använda Emeco Balskärare skapas förutsättningar för en skonsammare arbetsmiljö. Du slipper obekväma arbetsställningar eller slitsamma lyft och skonar därmed din rygg samt minskar risken för arbetsskador.

Snabb och skonsam sönderdelning
Med EMECO balskärare effektiviseras utfodringsarbetet avsevärt då den tunga hanteringen och det arbetsintensiva sönderdelningsjobbet sköts av maskinen. Fodret blir också jämnare fördelat och får en mera lättarbetad konsistens.
 

EMECO balskärare är CE-märkt och har mönsterskydd nr 57 582.
Tekniska specifikationer EMECO balskärare 12-12 / 12-12 h

Längd: 3220 / 2960 mm
Bredd: 1700 / 1750 mm
Höjd: 3350 / 4130 mm
Baldiam: max 1350 mm
Baltyper: alla typer av balar
Kapacitet: 8-12 min/bal vid 60mm skärlängd
Manöverering: hydrauliskt tillslag, automatisk skärning och tryckinställning på presslucka
Effektbehov: 5,5kw
Elanslutning: 16 A