Emeco Balskärare 12-12h.
Copy of 12-12h1.gif (16765 bytes)
Automatiserad utfodring 
Balskäraren är mycket driftsäker och behöver inte övervakas.   Du kan syssla med andra göromål under tiden ensilaget automatiskt delas upp till en lätthanterlig fodermassa.

Driftsäker och energisnål konstruktion
Emeco balskärare skär snabbt och effektivt rundbalar under alla förhållanden. Oavsett baltyp och hårdhet ger Emeco Balskärare ett mycket gott resultat och störningsfri produktion.

För att kunna framställa foder av lämplig konsistens är snittlängd ställbar mellan 10-80 mm.  Maskinen har elhydraulisk drift vilket ger få rörliga delar, ett minimalt underhåll och lågt effektbehov.

Utloppet är placerat 2000mm över golvplan vilket möjliggör lastning direkt i fodervagn.

Förbättrar arbetsmiljön   
Förslitningsskador och sträckningar är mycket vanliga bland jordbrukare. genom att använda Emeco Balskärare skapas förutsättningar för en skonsammare arbetsmiljö. Du slipper obekväma arbetsställningar och slitsamma lyft som skonar din rygg och minskar risken för arbetsskador.

Snabb och skonsam sönderdelning 
Med Emeco Balskärare effektiviseras utfodringsarbetet avsevärt då den tunga hanteringen och det arbetsintensiva sönderdelningsjobbet sköts av maskinen. Fodret blir också jämnare fördelat och får en mera lättarbetad konsistens

12-12h2 kopia.GIF (37411 bytes)

EMECO balskärare är CE-märkt och har mönsterskydd nr 57 582.
Tekniska specifikationer EMECO balskärare 12-12h

Längd: 2960 mm
Bredd: 1750 mm
Höjd:    4130 mm
Baldiam: max 1350 mm
Baltyper: alla typer av balar
Kapacitet: 8-12 min/bal vid 60mm skärlängd
Manöverering: hydrauliskt tillslag, automatisk skärning och tryckinställning på presslucka
Effektbehov: 5,5kw 
Elanslutning: 16 A